EPIDEMIOLOŠKE MJERE – VAŽNO!

2.10.2021.

Poštovani,

Stožer civilne zaštite Istarske županije daje suglasnost organizatoru HESA Group d.o.o., za organizaciju i održavanje 4. Kongresa radiološke tehnologije u Poreču, od 15.10.2021 godine do 17.10.2021 godine u hotel Parentium – uz uporabu EU digitalnih COVID potvrda, do 280 sudionika.

Svi okupljeni u obavezi su imati EU digitalne COVID potvrde, a organizator je u odgovoran za kontrolu valjanosti i ispravnosti EU digitalnih COVID potvrda prije okupljanja/ulaza sudionika na konferenciju.

Nisu dozvoljena okupljanja većih skupina izvan utvrđenog programa, te programom utvrđene lokacije.

Potrebno je neizostavno poštivati kućni red i COVID pravila hotelske kuće domaćina.

Organizator je odgovoran za ispunjenje zadanih uvjeta.

DOSTAVA COVID POTVRDA

Ljubazno Vas molimo da pošaljete EU Covid putovnicu/potvrdu tehničkom organizatoru, a najkasnije do 14.10.2021.

Mail: danijela@hesa-group.com

Molimo osobe koje su u prijavi naznačile odgovore NE kod pitanja o COVID-u da obavezno predoče pri dolasku negativan nalaz PCR testa (ne smije biti stariji od 72h sata od trenutka uzimanja brisa) ili brzog antigenskog testa (ne smije biti stariji od 48h od trenutka uzimanja brisa).

Za učesnike koji nisu iz država članica EU potrebno je poslati potvrdu o cjepljenju, preboljenju bolesti ili predočiti negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa.

Kontrole županijskih Stožera CZ sve su češće na ovakvim događanjima i ako zatraže moramo navedeno predočiti za sve prisutne na kongresu. Potvrde smo obvezni čuvati u evidenciji 14 dana nakon završetka događanja.