TEME KONGRESA

  • Dijagnostička radiologija
  • Intervencijska radiologija
  • Dentalna radiologija
  • Radioterapija
  • Nuklearna medicina
  • Osiguranje kvalitete u radiološkoj tehnologiji
  • Zaštita od zračenja
  • Medicinsko pravo