SAŽETCI

Prije predaje sažetka molimo Vas pogledajte u nastavku teksta uputu za izradu istog.
Rok za predaju sažetaka: 13.9.2021.
Obavijest o prihvaćanju radova: 27.9.2021.
Napomena: prijava sažetka ne podrazumijeva registraciju na kongres.
Registracija za kongres se vrši putem online registracijskog obrasca na REGISTRACIJA

UPUTE ZA IZRADU SAŽETAKA:

 1. Jezik sažetka: hrvatski ili engleski
 2. Sva imena i prezimena autora i koautora pisati bez titula
 3. Navesti točne nazive ustanova/odjela autora i koautora
 4. Naslov rada pisati velikim slovima
 5. Ime i prezime osobe koja će izlagati rad pisati velikim slovima
 6. Za pisanje teksta po mogućnosti koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman) i ne manje od 10pt
 7. Sažetak može biti najmanje 2000, a najviše 3000 znakova (naslov rada, imena i prezimena autora i koautora, podaci o ustanovi/odjelu te osobi koja prezentira rad nisu uključeni u opseg sažetka)
 8. Sažetak sadrži uvod, cilj, metode, rezultate i zaključak te zaključno izdvojene ključne riječi (max 5) koje su značajne za rad
 9. Ako rad sadrži slike i tablice, molimo Vas da ih označite rednim brojem te unesete u tekst (ne stavljati ih na kraj)
 10. Autor je odgovoran za gramatičku ispravnost teksta (nema dodatnog lektoriranja)

Svi sažetci se zaprimaju isključivo online te one koji su dostavljeni na drukčiji način Znanstveni odbor neće uzeti u razmatranje.

UPUTE ZA IZRADU E-POSTERA:

 1. Jezik: hrvatski ili engleski
 2. Za pisanje teksta po mogućnosti koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times, Times New Roman) i ne manje od 10pt
 3. Format: pejzaž, dimenzije 1920 x 1080 piksela, datoteka obavezno manja od 20 MB i spremljena kao .jpeg, .png, .pdf ili .pptx
 4. Prilikom odabira vrste prezentacije obavezno odabrati i trajanje iste
 5. E-poster sadržava samo 1 slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
 6. Datoteku obavezno pohraniti pod imenom i prezimenom glavnog autora
 7. E-posteri ne smiju sadržavati audio-video zapise ili pokretne slike
 8. Online slanje E-postera bit će moguće tek nakon što Znanstveni odbor donese odluku o prihvaćenim sažecima/radovima, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni
 9. Prezentaciju E-postera prema zadanim uputama molimo poslati najkasnije do 1.10.2021. na e-mail adresu: danijela@hesa-group.com

Posteri će biti dostupni samo u elektronskom izdanju.